Repetities


We mogen weer zingen met Samuël!
Hartelijk welkom met vrienden en vriendinnen!   

Agenda repetities DV 2023:
Iedere DINSDAG   m.u.v. de vakanties
Agenda concerten DV 2023 :
DV 16 Dec.  | Advent concert met mannenkoor Ethan|         Tijd 15.30 uur |  verdere info volgt nog

Dag         :  dinsdag  (m.u.v. schoolvakanties)                  
Tijden     :  18.30 - 18.45 uur  (inloop, zingen piano)
                   tot 19.30 uur
Locatie   : 't Scheepke | Rijnstraat 434| Alblasserdam              
Dirigent  :  Arie v.d. Vlist  
                   (www.arievandervlist.nl)
 Pianist   :  Lennert Knops  (www.lennertmaria.nl)  
                   vaste begeleider met concerten 
                    
Ben je tussen de 5 en 15 jaar?
Kom gerust eens langs met je vrienden en vriendinnen, 
om te luisteren en mee te zingen! 
De eerste repetitie is altijd gratis.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!!

C O N T R I B U T I E

 

Contributie per kwartaal:
1e kind: 25 euro,  2e kind: 20 euro,
3e kind en meer : gratis
Betaling -en opzegging vóóraf per kwartaal 

 

IBAN   :  NL82 INGB 0006 2689 15
t.n.v.  Stichting Chr. Kinderkoor Samuël!

Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest en U Lof bereid!            (ps. 8: 3 & matth. 21: 16 )

Juni 2020 in tijden van corona:

Buiten zingen in de tent!