Repetities


We mogen weer zingen met Samuël!

DV 30 augustus 2022 was weer de 1e repetitie van dit seizoen. Hartelijk welkom met vrienden en vriendinnen!                                                                                                              

Agenda reptetitie DV 2022:
tijdelijk nu sinds oktober iedere donderdag  m.u.v. de vakanties
Agenda concerten DV 2022,2023 :
zaterdag 10 dec  :  Advents Zangavond | Sionskerk in Krimpen ad IJssel| Chr Krimpens Mannenkoor| tbv noodhulp Oekraine                                               2023:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          zaterdag 14 jan :  Nieuwjaarsconcert | Grote Kerk Alblasserdam | Shaare Zedek Koor| tbv Shaare Zedek Ziekenhuis                                                                          zaterdag 13 mei: Israel Zangavond| Hersteld Hervormde Kerk Ouderkerk ad IJssel| Laudate Deum, Hamaäloth, Seba koor, Mannenensemble Ethan|steunfonds Israël 
Dag         :  donderdag
                   (m.u.v. schoolvakanties)                  
Tijden     :  18.30 - 18.45 uur  (inloop, zingen piano)
                   tot 19.30 uur
Locatie   : 't Scheepke | Rijnstraat 434| Alblasserdam              
Dirigent  :  Arie v.d. Vlist  
                   (www.arievandervlist.nl)
 Pianist   :  Lennert Knops  (www.lennertmaria.nl)  
                   vaste begeleider met concerten 
                    
Ben je tussen de 5 en 15 jaar?
Kom gerust eens langs met je vrienden en vriendinnen, 
om te luisteren en mee te zingen! 
De eerste repetitie is altijd gratis.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!!

C O N T R I B U T I E

 

Contributie per kwartaal:
1e kind: 25 euro,  2e kind: 20 euro,
3e kind en meer : gratis
Betaling -en opzegging vóóraf per kwartaal 

 

IBAN   :  NL82 INGB 0006 2689 15
t.n.v.  Stichting Chr. Kinderkoor Samuël!

Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest en U Lof bereid!            (ps. 8: 3 & matth. 21: 16 )

Juni 2020 in tijden van corona:

Buiten zingen in de tent!