Repetities

We mogen sinds 16 juni weer zingen met Samuël!

Voorlopig, volgens de richtlijnen van het RVIM, zingen we tijdelijk om de week op woensdag en donderdag.                                           

Agenda tot DV december 2020:
woensdag 18 nov      : Grote Kerk
donderdag 26 nov.    :'t Scheepke
woensdag  2 dec.      : Grote Kerk
donderdag 10 dec.    :'t Scheepke
woensdag 16 dec.     : Grote Kerk

 

We hopen dat we DV 2021 weer iedere dinsdagavond op onze vaste locatie, de Havenkerk mogen repeteren.              ( info volgt.. )   

 

Dag         :  woensdag of donderdag
                   (m.u.v. schoolvakanties)                  
Tijden     :  18.30 - 18.45 uur  (inloop, zingen piano)
                   tot 19.30 uur
Locatie   :  Grote Kerk | Cortgene 8 | Alblasserdam 
                   't Scheepke  | Rijnstraat 434 | Alblasserdam
Dirigent  :  Arie v.d. Vlist  
                   (www.arievandervlist.nl)
 Pianist   :  Lennert Knops  (www.lennertmaria.nl)  
                   vaste begeleider met concerten 
                    
Ben je tussen de 5 en 15 jaar?
Kom gerust eens langs met je vrienden en vriendinnen, 
om te luisteren en mee te zingen! 
De eerste repetitie is altijd gratis.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

C O N T R I B U T I E

 

Contributie per kwartaal:
1e kind: 25 euro,  2e kind: 20 euro,
3e kind en meer : gratis
Betaling -en opzegging vóóraf per kwartaal 

 

IBAN   :  NL82 INGB 0006 2689 15
t.n.v.  Stichting Chr. Kinderkoor Samuël!

Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen

hebt GIJ uw Lof bereid!  ( matth. 21 )

juni 2020 in tijden van corona:

buiten zingen in de tent!