Repetities

Coronavirus:

We mogen sinds 16 juni weer zingen met Samuël!

Voorlopig, volgens de richtlijnen van het RVIM, zingen we wel  tijdelijk "buiten".

Locatie:  Haven 4 , Alblasserdam

op het parkeerterrein van Landvast in een grote witte tent volgens de dagen en tijden hieronder.

 

Dag         :  iedere dinsdagavond 
                   (m.u.v. schoolvakanties)                  
Tijden     :  18.30 - 18.45 uur  (inloop, zingen piano)
                   tot 19.30 uur
Locatie   :  Havenkerk , Ieplaan 9 in Alblasserdam  ( zie bovenstaande ) 
Dirigent  :  Arie v.d. Vlist  
                   (www.arievandervlist.nl)
 Pianist   :  Lennert Knops  (www.lennertmaria.nl)  
                   vaste begeleider met concerten 
                    
Ben je tussen de 5 en 15 jaar?
Kom gerust eens langs met je vrienden en vriendinnen, 
om te luisteren en mee te zingen! 
De eerste repetitie is altijd gratis.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

C O N T R I B U T I E

 

Contributie per kwartaal:
1e kind: 25 euro,  2e kind: 20 euro,
3e kind en meer : gratis
Betaling -en opzegging vóóraf per kwartaal 

 

IBAN   :  NL82 INGB 0006 2689 15
t.n.v.  Stichting Chr. Kinderkoor Samuël!

Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen

hebt GIJ uw Lof bereid!  ( matth.21 )

juni 2020 in tijden van corona:

buiten zingen in de tent!