Repetities

We mogen weer zingen met Samuël!

Voorlopig, volgens de richtlijnen van het RVIM, zingen we tijdelijk iedere donderdag  in 't Scheepke.                                       

Agenda DV 2021 :
iedere donderdag  m.u.v. de vakanties
dd.: 28 okt. |   4, 11, 18, 25 nov. |    2, 8, en 16 dec.
Agenda DV 2022  :
zaterdag 11 juni  : concert Israel  met het Urker mannenkoor  "Hallelujah" | Grote Kerk Alblasserdam
 ( verdere info volgt)

 

Dag         :  donderdag
                   (m.u.v. schoolvakanties)                  
Tijden     :  18.30 - 18.45 uur  (inloop, zingen piano)
                   tot 19.30 uur
Locatie   : 't Scheepke | Rijnstraat 434| Alblasserdam              
Dirigent  :  Arie v.d. Vlist  
                   (www.arievandervlist.nl)
 Pianist   :  Lennert Knops  (www.lennertmaria.nl)  
                   vaste begeleider met concerten 
                    
Ben je tussen de 5 en 15 jaar?
Kom gerust eens langs met je vrienden en vriendinnen, 
om te luisteren en mee te zingen! 
De eerste repetitie is altijd gratis.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!!

C O N T R I B U T I E

 

Contributie per kwartaal:
1e kind: 25 euro,  2e kind: 20 euro,
3e kind en meer : gratis
Betaling -en opzegging vóóraf per kwartaal 

 

IBAN   :  NL82 INGB 0006 2689 15
t.n.v.  Stichting Chr. Kinderkoor Samuël!

Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen

hebt Gij sterkte gegrondvest en U Lof bereid!

(ps. 8: 3 & matth. 21: 16 )

juni 2020 in tijden van corona:

buiten zingen in de tent!