Ontstaan

Op 8 oktober 2012 ontstond, boven bidden en denken, het interkerkelijk “Christelijk Kinderkoor Samuël! “.      Wonderlijk geleid in een diep verlangen om Zijn Woord te zaaien in kinderharten en als koor in Alblasserdam en omstreken weer te mogen zingen tot Eer van God.

Zingen van GODS genade voor zondaren!

Zij werd bevestigd en gedreven door Ps. 8: 3a:                  “..Uit den mond der Kinderkens en der Zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest.." 

De naam “Samuël” betekent: van de HEERE gebeden | de HEERE hoort! Samuël is inmiddels gezegend met ongeveer 70 kinderen.

Zij zingen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, vervuld met Gods rijke beloften voor Zijn Israël en alle volken.                                                                              Gods Woord en de Psalmen die het binnenste van de ziel, de snaren van het hart raken. Tot Eer en verheerlijking van God!

Bijna 5 jaar werd zij begeleid door Lennert Knops. In aug. 2017 ontvingen zij Arie v.d. Vlist als nieuwe dirigent! Lennert blijft wel verbonden met Samuël, als muzikale begeleider middels concerten e.d

"Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart." (Kolos. 3:16)

 

1. Het diepste doel en verlangen is dat kinderen mogen leren zingen tot eer van hun Schepper. Het gezongen Woord , door de Heilige Geest als een zaad mag vallen en doen ontkiemen in harten, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk!

2. Door de kinderen te leren zingen, muziek te maken en te leren luisteren, wilt zij ook de kinderen stimuleren tot onderlinge band en vriendschap. Mede zo een schakel te mogen zijn voor rust en vrede in de samenleving, met als uitgangspunt en basis Gods onfeilbaar Woord!

3. Graag wilt zij ook middels het koor goede doelen steunen. In het bijzonder gedreven voor Gods Verbondsvolk en land Israël!

Shalom!