"..Uit de mond der  kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest.."

(Psalm 8 : 3a)

 

CD "Yerushalayim" 

t.b.v. Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem

(zie kopje  "het koor")