"..Uit de mond der  kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest en U Lof bereid.."

Psalm 8:3  & Matth.21:16

 

                 
Onze nieuwste CD is uit!

SH'MA YISRAEL  -  DE HEERE, ONZE GOD, IS EEN ENIG HEERE

Geheel ten bate van:
Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem

 

meer informatie: zie " het koor"