"..Uit de mond der  kinderkens en der zuigelingen hebt Gij 

sterkte gegrondvest.."

(Psalm 8 : 3a)

 

CD "Yerushalayim" 

t.b.v. Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem

(zie kopje  "koor")

 

 

D.V.  22 April 2019

Paasconcert

Grote Kerk | Dordrecht

Groot Samengesteld Koor ( Hammaäloth, Vox Humana,  Seba Koor, Laudate Deum)

Lennert Knops & Arie v.d. Vlist 

Meditatie:  Ds. A.A. Egas

Spreker: Dhr. J. vd Ham

( directeur Stephanos )

Orgel: / Piano :  

Lennert Knops & Arie v.d. Vlist

t.b.v.  Stichting Stephanos   30 jaar!

Toegang : gratis     Aanvang: 19.00 uur